Thursday, March 22, 2012

Hen - tre bokstäver som skrämmer

Nej, att använda neger har då sannerligen inte ändrat något, däremot att låta bli att använda det. Man kan (och bör anser jag) låta bli att medvetet göra skada. Genom att använda ordet hen så kan man minska skadan och respektera människor istället för att medvetet (för har man hört talas om hen så har man fått höra talas om hur negativt den strikta uppdelningen av hon/han är) inte göra det. Det finns sammanhang där hen gör en högst verklig förändring för människors välbefinnande och löser problem. Transsexuella, intersexuella och andra som av diverse skäl kanske inte definierar sig och identifierar sig som ett specifikt biologiskt kön - har inte de rätt att få ett lika bra och respektfullt bemötande som alla vi andra som råkar ha en oproblematisk genus och biologiskt kön. Jag är bara glad att jag har det eftersom så många människors mer eller starka motstånd till det som avviker från normen kanske skulle knäcka mig.

Olika varianter på intersexualism:

AIS - Androgenokänslighetssyndrom (Androgen Insensitivity Syndrom)
PAIS - Partiellt androgenokänslighetssyndrom (av alla grader)
Adrenogenitalt syndrom (CAH - Congenital Adrenal Hyperplasia)
Klinefelters syndrom
Brist på enzymet 5-alfreduktas
Progesteronmaskulinisering
Klitorisförstoring
Mikropenis
Turners syndrom
Swyers syndrom
Hypospadi
Äggstockar och testiklar (äkta hermafroditism, det här förekommer praktiskt taget inte, eftersom alla könskörtlar aldrig fungerar normalt, vid detta tillstånd)

Det är en mänsklig rättighet (se nedan) att ha vilken könsidentitet som helst och som alla andra diskrimineringsgrunder så kan man inte ta itu med djupliggande problem om man inte erkänner existensen av dessa problem. Hela diskussionen om tre små bokstäver som formar ett TILLÄGG (så nej, det är de facto inte en ändring, inget tas ju bort) till redan existerande pronomen visar med all önskvärd tydlighet att många människor går och bär på värderingar som inte stämmer överens med människors genuint lika värde. Klart att hen inte tar bort könsdiskriminering men den kan dels minska och dels lyfta frågan så vi kan jobba ännu bättre med den.

"Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Sådan diskriminering är förbjuden, uttryckligen eller underförstått, enligt svensk och internationell rätt.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har emellertid fastslagit att artikel 26 även omfattar homo- och bisexuella. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter framhöll under 2009 att såväl sexuell läggning som könsidentitet omfattas av diskrimineringsskyddet i artikel 2 (2) i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

...historisk framgång när FN:s råd för mänskliga rättigheter den 17 juni 2011 antog en resolution som betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Resolutionen uttrycker även djup oro för det våld och den diskriminering som drabbar människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet..." /Regeringskansliet

Dessutom är hen PRAKTISKT. Att benämna människor som "den" är iaf inte något jag är riktigt bekväm med, låter som om man pratar om en sak. Prova någon gång och ni märker att det är praktiskt, oavsett vilket perspektiv man har på ett nytt pronomen.

En mycket bra blogg om hen och hur man tänker (och inte tänker) kring det lilla tillägget i vårt språk. http://henom.wordpress.com/

Tuesday, September 13, 2011

The Irish

Fraternizing with U2 people...without even knowing it. Hell of a guy, who btw has a cool dad :-)

Maybe see you in Stockholm, Gaby Smyth!

Wednesday, August 03, 2011

Death penalty - again

Längst ner finns det blogginlägg detta är ett svar på. Om det är någon som vill läsa...


Ett argument som jag inte alls förstår är detta:

”en rättsstat inte har rätt att ta en medborgares liv. Detta argument framförs också ibland med innebörden att det skulle vara ologiskt att ta livet av en individ som påföljd för att denne mördat någon. Förutom att det, med ett förvisso ganska primitivt sätt att se saker och ting, vore betydligt mer logiskt än att låsa in individen i 15 år, så faller argumentet på att ett sådant synsätt skulle omöjliggöra alla former av straffpåföljder. Vad är det som säger att en rättstat inte får ta livet av en medborgare men väl låsa in densamme mot dennes vilja och/eller beslagta dennes tillgångar.”

Det ena är vad du menar med logiskt? Om det innefattar ekonomi så är det i fallet USA extremt mycket dyrare att ha dödsstraffet (ok, billigare i Kina där familjen får betala själva kulan och möjligheterna till överklagande är mer begränsade) än ha folk inlåsta tills de dör av ålder. Eller menar du att man ”blir av med problemet”? Är det logiskt att permanent frånta de närstående en chans att återknyta banden när den dömde släpps ut igen? Du kanske menar något helt annat?

Förklara gärna varför du anser att motsätta sig dödsstraffet baserat på logik skulle omöjliggöra alla andra straffpåföljder? Om döden är acceptabelt för staten, varför är inte tortyr det? Det är ju lite av ett mellanläge mellan död och överlevnad.

Angående humanitet så är det relevant att ha en definition av det, håller jag med om. Om jag får lov att lägga till en högst praktisk sak kopplat till avrättningar så är det smärta. För inte så länge sen höll USA ett moratorium just p.g.a. att man hade behov av att utreda om dödsstraffet är för smärtsamt (tortyrliknande). Tyvärr kom de fram till att det inte är det. Det kan vara enormt smärtsamt att avrättas, även med den vanligaste metoden injektion (som f.ö. inte består av gift) och det kan ta uppemot 30 min att dö. Det har även hänt att man har hållit på att sticka den dömde så passa mycket och länge för att hitta vener utan framgång att de tvingats avbryta och skjuta på avrättningen någon dag och dra ut på lidandet ännu mer. Humant?

När du nämner ”ologiskt [av staten]att ta livet av en individ” så är det väl ändå inte logik det handlar om utan om att man de facto legaliserar det man i en annan del av lagen har en lag som säger motsatsen? Om jag inte misstar mig lyder uttrycket ”barn gör inte som man säger utan som man gör”. Straffpåföljder är ett sätt att visa att något är oacceptabelt och att man inte kommer undan men då kan man inte i praktiken göra i princip samma sak som förövaren dömdes för. Visst, att skicka högst motstridiga signaler kan ju kanske sägas handla om logik eller brist på det. Jag kallar det hyckleri på högsta nivå. Dubbelmoral är ett annat bra ord.

” Om syftet däremot är att vedergälla en kränkning, att döma ut en proportionerlig konsekvens i form av lidande till följd av ett visst fördömt handlande finns det i vissa fall ingen annan rimlig påföljd än det allra hårdaste tänkbara. ”

En sak som väldigt många medvetet eller omedvetet glömmer bort är att hämndtanken slår katastrofalt fel. Offrets familj kan i VISSA fall få ut något positivt av att personen avrättas men det är långt ifrån givet. Det finns t.o.m. organisation i USA bestående av offrens närmaste och de jobbar mot dödsstraffet. Vad med den avrättades familj då? De är precis lika oskyldiga som den avrättades familj men de måste betala samma pris som den. Dessa (oftast) män har också barn, syskon, föräldrar och vänner som sörjer deras förlust. Givetvis gäller det inte alla som begått så pass grova brott att de döms till döden men det är inte ovanligt att det är män som växt upp utan sin far och under andra mindre gynsamma förhållanden. Nu är det staten som under i snitt 11 år (i USA, i Japan sitter de i snitt 30 år) planerat att avrätta barns fädrar… ”Öga för ett öga, tand för tand” var en ”regel” som tillkom när man tidigare ville MINSKA blodspillan i t.ex. familjefejder där även familjemedlemmar dödades för att hämnas på någon annan, alltså våldspiraler.

Proportionerlig konsekvens? Du glömmer att ta upp att man enligt ditt resonemang då även skulle ta pengar från ekobrottslingen (och inget annat), misshandla misshandlaren, bränna ner mordbrännarens hus o.s.v. Om inte, varför undantas då dessa från principen?

”Det man kan säga, även om det inte är något bra argument mot en känsloföreställning, är att påståendet vilar på att det skulle vara omänskligt att bestraffa illdåd med döden. Något som åtminstone i ett historiskt perspektiv saknar grund.”

Att hänvisa till historien är inte per automatik logiskt eller givet. Bara för att man under lång tid har gjort och tyckt saker på ett visst sätt betyder inte det att det är bra eller eftersträvansvärt. I alla tider har man agat barn…

Mikaels kommentar är högst relevant, dödsstraffet är och förblir oåterkalleligt.

Varför är det fel med dödsstraffet?

Från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Om det är fel att mörda som privatperson, varför skulle det vara acceptabelt för staten att mörda någon som redan är oskadliggjord?

Hade man avrättat Hitler hade man sänkt sig till hans nivå. Enda skillnaden är antalet döda.


.........................

Dödsstraff?

Apropå dödsstraff!

Tvärtemot vad många inbillar sig är det stora flertalet svenskar emot dödsstraff, detta konstaterades redan 1995 av Studieförbundet näringsliv och samhälle. Alla som har den minsta insyn i hur dödsstraffet tillämpas i de länder som fortfarande använder sig av vad professor Henrik Tham kallar ”det barbariska straffet” torde dela majoritetens uppfattning i denna fråga. Om vi bortser från diktaturer som Kina och Iran, som per definition saknar alla former av rättssäkerhet och vi istället väljer att fokusera på det enda västerländska land som tillämpar dödstraff i fredstid – USA, har studie efter studie visat att en svart man löper en avsevärt större risk att dömas till döden än en vit man. Det finns även andra faktorer såsom socioekonomisk status och kön som påverkar sannolikheten att dömas till döden i en amerikansk domstol, men rasfaktorn är den mest omtalade och den det gjorts flest studier kring. Om nu inte detta skulle räcka som argument mot dödsstraff har det vid ett flertal tillfällen visat sig att amerikanska myndigheter har tagit livet av människor som senare visat sig vara oskyldiga till de brott som de har dömts för.

Mot denna bakgrund är jag en övertygad motståndare till dödsstraff i praktiken. Jag är emot dödsstraff för att det i tillämpad form drabbar vissa kategorier i högre grad än andra, givet samma brottslighet och att det ibland drabbar oskyldiga.

Efter att ha slagit fast detta, kommer jag så till den enligt mig intressanta frågeställningen, hur är det i teorin? Är jag emot dödstraff för att det är ett inhumant sätt att straffa gärningsmän på och att en rättsstat inte har rätt att ta en medborgares liv? Svaret på denna, mer teoretiska fråga måste bli: Nej, inte alls.

De i särklass vanligaste teoretiska argumenten emot dödsstraff är de två nämnda. Vi börjar med det senare som är det mest konkreta och enligt mig det svagaste argumentet, att en rättsstat inte har rätt att ta en medborgares liv. Detta argument framförs också ibland med innebörden att det skulle vara ologiskt att ta livet av en individ som påföljd för att denne mördat någon. Förutom att det, med ett förvisso ganska primitivt sätt att se saker och ting, vore betydligt mer logiskt än att låsa in individen i 15 år, så faller argumentet på att ett sådant synsätt skulle omöjliggöra alla former av straffpåföljder. Vad är det som säger att en rättstat inte får ta livet av en medborgare men väl låsa in densamme mot dennes vilja och/eller beslagta dennes tillgångar.

Vad det gäller det tidigare argumentet – att det är ett inhumant straff – fodras en definition på vad som är humant. Eftersom detta rimligen skiljer sig från person till person är det i princip omöjligt att bemöta. Det man kan säga, även om det inte är något bra argument mot en känsloföreställning, är att påståendet vilar på att det skulle vara omänskligt att bestraffa illdåd med döden. Något som åtminstone i ett historiskt perspektiv saknar grund.

Till syvene och sist handlar det om vilka föreställningar vi har om syftet med straff. Om syftet är att avskräcka finns det väldigt lite som stödjer iden om dödstraff. Om syftet är att rehabilitera är det naturligtvis inte heller en lämplig påföljd – då det är omöjligt att nå framgång i rehabiliteringen av en död. Om syftet däremot är att vedergälla en kränkning, att döma ut en proportionerlig konsekvens i form av lidande till följd av ett visst fördömt handlande finns det i vissa fall ingen annan rimlig påföljd än det allra hårdaste tänkbara.
Om Adolf Hitler hade ställts till svars för det ofattbara lidande som han orsakade – ett lidande som var hundratusentals gånger värre än konsekvenserna av Estoniaförlisningar, diskotekbränder, tsunamis och lilla Bobbys vidriga monster till föräldrar – och just du och jag var i position att bestämma påföljden, hade han riskerat dödstraff? Det är först när svaret på denna fråga är nej som man fullt ut kan säga att man är emot dödstraffet såväl i praktik som i teori.

Tuesday, May 17, 2011

Limitations of information

Interesting about how e.g. Google filters out info when you search for something based on what you usually click on. In other words, you only see what you want to see, not necessarily what you need to see.

Thursday, May 12, 2011

Morality and altruism only a religious attribute?

Today Dalai Lama posted the following on his Facebook:

"Some people automatically associate morality and altruism with a religious vision of the world. But I believe it is a mistake to think that morality is an attribute only of religion. We can imagine two types of spirituality: one tied to religion, while the other arises spontaneously in the human heart as an expression of love for our neighbors and a desire to do them good."


I really like that he says that because it is something that somethimes bothers me. Why would it be more good/better to try to do good when it has it's base in religion? I get the sence at times that some think believe that. I believe that morality and altrusim has it's base in every individual, regardless of religiosity or not. For some maybe the religiosity is what needs to pull it out, some naturally combine it and for others, like myself and many others, it's just there. Obviously it's not a collary of religion.

Personally I think that religion is man made, but even it wasn't, it's still man who has written down the different texts, man who interpret them then and today and always will. We're all part of society and as long as we are, we're gonna influence each other.

Tuesday, May 10, 2011

Moderaternas åsikter de senaste 100 åren

Det finns givetvis inga perfekta partier men det är rääätt viktiga saker som Moderaterna har motarbetat genom tiderna. En intressant sak är hur kommunisterna i dagens Kina är så övervakningsvilliga och högern likaså. Så, hur var det nu hörruni?

Moderaternas åsikter de senaste 100 åren

Monday, May 09, 2011

Jus cogen

"Jus cogens är de regler inom den allmänna folkrätten som anses vara av så fundamental och tvingande natur att de inte går att avtala bort.

Den normala ordningen inom folkrätten är att de enda stater som är bundna av (de folkrättsliga) reglerna är de stater som ingått avtal - ofta kallade konventioner - om dem. Detta följer av principen att en stat anses rättssuverän, vilket vill säga att den har rätt att själv besluta om vilka regler som ska gälla för den och dess medborgare inom statens gränser. Jus cogens-reglerna utgör ett undantag på så sätt att ingen stat anses kunna avtala bort dem eller bryta mot dem.

Det är förhållandevis få regler som anses vara jus cogens. Till dem hör förbudet att med våld angripa en annan nation, förbud mot folkmord och tortyr samt förbud mot att använda kemiska vapen."


Or if you'd like to read about the fact that eg. torture is absolutely forbidden EVERWHERE and ALWAYS in English, do it here.

Tuesday, May 03, 2011

Celebrate the death of a human being?

‎"I mourn the loss of thousands of precious lives,
but I will not rejoice in the death of one, not
even an enemy. Returning hate for hate multiplies
hate, adding deeper darkness to a night already
devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness:
only light can do that. Hate cannot drive out hate:
only love can do that."

--Martin Luther King, Jr

Friday, April 15, 2011

Bara för att Johan spelar den för mig

Glimmande nymf blixtrande öga
svävande hand på bolstrarna höga
menlösa styrka
kom, kom nu att dyrka
vin besmakt och utsläckt ljus
sömnens gud vår Morfeus.

Luckan ren stängd porten tillsluten
natthuvan ren din hjässan kringknuten
ring Norströms piskperuk
den hänger på sin spik.
Sov, somna in vid min musik
sov, somna in vid min musik.

Bofinken nyss, nyss Kajsa-Lisa
slumrande slött sin kvittrande visa
solen nyss slocknat
och föste torft tjocknat
enslighetens tystnad rår
jag tillfröjes dyrkan går.

Regnet nedöst i mullrande låga
välver i skyn sin brandgula båga
som randas lugnt och skönt
i purpur guld och grönt
sen jorden jo fus åska rönt
sen jorden jo fus åska rönt.

Somna min nymf dröm om min lyra
tills dess vår sol går upp klockan fyra
och du dig sträcker
och armarna räcker
till min kanna och min famn
eldad av mitt blod och namn.

Kajsa du dör himmel hon andas
döden ger liv åt kärlek bortblandas
men fast din puls slår matt
så blundar ögat glatt
håll med fiolen gonatt, gonatt
håll med fiolen godnatt, god natt